CORPORATE BRANDING


Bij Corporate Branding zet Henceforth in op de communicatie van de bedrijfsnaam en huisstijl als merk in de communicatie naar de stakeholders.
Doel hiervan is een eenduidige, positieve associatie te creëren bij een merknaam en herkenning te vergroten. Corporate branding is niet beperkt tot een bepaald merk of naam. Branding kan meerdere touchpoints omvatten.
Denk aan: logo, klantenservice, behandeling en training van medewerkers, verpakking, reclame, briefpapier en de kwaliteit van producten en diensten. Elk middel waarmee het publiek in contact komt met een bepaald merk vormt een touchpoint die invloed kan hebben op de perceptie van het ‘corporate brand’.

Contact | HenceForth